बभनगामाका अग्निपिडित परिवारहरूलाईराहत सामग्री बितरण गर्दै तिलाठ्ठी- काेईलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश कुमार सिंह लगायतका ।