January 2017

Archives for January 2017.

नेपाल–भारत दुःख, सुखका मात्र होइन प्राकृति र  साँस्कृतिक  साथी : राजदूत राय

नेपाल–भारत दुःख, सुखका मात्र होइन प्राकृति र साँस्कृतिक साथी : राजदूत राय

नेपालका लागि भारतीय राजतदूत रणजित रायले नेपालसँगको सम्वन्ध अटुट र अनन्त रहने बताएका छन्। उनले…